Caritas

logo_caritas

PRACA W CARITASIE TO JEDNA Z NAJWSPANIALSZYCH FORM EWANGELIZACJI – CZYN REALIZOWANY PRACĄ RĄK

 

PODZIĘKOWANIE

Parafialny Zespół CARITAS dziękuje wszystkim, którzy w minionym roku 2015 pomagali w realizacji naszego powołania. My jesteśmy tylko narzędziem w ręku Boga, łącznikiem między Nim, Wami i naszymi podopiecznymi. Bez Waszej hojności, stałej gotowości do pomocy, szczerego serca i wrażliwości na mającą różne przyczyny ludzką niedolę, nic byśmy nie zdziałali.

Dziękowaliśmy niejednokrotnie za pomoc. Teraz pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zdajemy sobie sprawę, że bez tego zaufania nasze działanie byłoby „ jak cymbał brzmiące”. Jest to duża radość, ale też wielkie zobowiązanie.

Dziękujemy więc za to wspólne ewangelizowanie, bo ewangelizacją jest niesienie Bożego Miłosierdzia.

Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą   swoją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną „ ludzką kondycją”, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym „miłosierdziem”.

Jan Paweł II Encyklika „Dives in misericordia”

Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Wniebowziętej  w Puszczykowie został założony w 2001 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Wojciecha Pieprzycę. Potrzebę taką dostrzegła grupa parafianek, w skład której wchodziły m.in. nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Inicjatorki powstania naszego Caritasu doskonale wiedziały, z jakimi trudnościami boryka się społeczność puszczykowska (stanowią przecież do dzisiaj jej integralną część).

Powszechnie sądzi się, że mieszkańcy Puszczykowi to zasobni, zadowoleni z życia ludzie. My, wolontariusze Caritas wiemy, że jest to pogląd bardzo powierzchowny i mocno przesadzony.

Puszczykowski Caritas zajmował się w swej historii wieloma rodzajami działalności; zawsze była to działalność charytatywna.

Obecnie nasz zespół liczy 9 wolontariuszy. Nasza siedziba mieści się w Domu Parafialnym.

Parafialny Zespół Caritas pełni dyżur w każdą środę w godz. 17.00-18.00     w domu parafialnym i pod numerem telefonu 693 429 486. Ktoś z nas czeka wówczas na każdego potrzebującego jakiejkolwiek pomocy.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS SPOTYKA SIĘ CO DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA O GODZ. 16.30.

KONTO BANKOWE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS W PUSZCZYKOWIE:

80 1240 3220 1111 0000 3529 0625

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

PRZY PARAFII PW. MATKI BOSKIEJ WNIEBOWZIĘTEJ

W PUSZCZYKOWIE

UL. KOŚCIELNA 1

62 – 040 PUSZCZYKOWO