Zawierzenie św. Józefowi – dzień 20

Dzień 20 – Józefie najposłuszniejszy

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 20 – Józefie najposłuszniejszy

Ojciec posłuszny „Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę. Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi: nie chce Jej «oskarżać publicznie», ale postanawia «oddalić Ją potajemnie» (Mt 1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat: «Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów» (Mt 1, 20-21). Jego reakcja była natychmiastowa: «Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański» (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić» (Mt 2, 13). Józef nie wahał się, był posłuszny, nie zastanawiając się nad trudnościami, które napotka: «Wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda» (Mt 2, 14-15).

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku.

Pan Bóg objawił swoje plany wobec Maryi poprzez wizytę Anioła, który objawił Jej plan zbawienia, a św. Józefowi poprzez sen. Czy już dobrze rozpoznałeś plan Pana Boga na Twoje życie? Módl się, aby Bóg wyjawił Ci swoje zamiary i plany. Józef był posłuszny Panu Bogu. Zobacz, czy rzeczywiście systematycznie realizujesz plan Boga wobec Ciebie, bo w ten sposób wyraża się Twoje posłuszeństwo. Módl się ze św. Józefem o jasność w tej przestrzeni Twojego życia. Czy potrafisz odróżnić niezgodę od nieposłuszeństwa? Nieposłuszeństwo oznacza zakwestionowanie porządku rzeczy ważnych. Módl się przez wstawiennictwo św. Józefa o dar rozeznania, abyś zawsze mógł pełnić wolę Bożą. Spójrz na trudny wybór Józefa. Jak Ty postępujesz w sytuacji dramatycznej? Wycofujesz się? Usiłujesz zepchnąć problem do podświadomości? Mówisz: „jakoś to będzie”? Poproś św. Józefa, aby wyprosił Ci u Boga łaskę odwagi do nieomijania trudności oraz wchodzenia w problemy i rozwiązywania ich. Biblijne posłuszeństwo jest wsłuchiwaniem się w wolę Bożą i poddaniem się jej. Na ile Ty słuchasz Pana Boga? Nie chodzi o to ile modlitw odmawiasz dziennie, ale na ile zatrzymujesz się nad Jego Słowem i je wypełniasz. Poproś św. Józefa, by nauczył Cię tej umiejętności

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://www.youtube.com/watch?v=–_wArW257k

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=BzGrpo2cPGw