Zawierzenie św. Józefowi – dzień 23

Dzień 23 – Miłośnik ubóstwa

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 23 – Miłośnik ubóstwa

„Miłość ta ukształtowała życie świętej Rodziny naprzód w ubóstwie Betlejemu, potem na uchodźstwie w Egipcie, z kolei — po powrocie — w Nazarecie. Kościół otacza głęboką czcią świętą Rodzinę, stawiając ją wszystkim rodzinom za wzór. Święta Rodzina z Nazaretu, bezpośrednio związana z tajemnicą Wcielenia, sama też jest szczególną tajemnicą. Równocześnie — podobnie jak we Wcieleniu — do tajemnicy tej należy prawdziwe ojcostwo: ludzki kształt Rodziny Syna Bożego — prawdziwa ludzka rodzina, ukształtowana przez tajemnicę Bożą. W tej Rodzinie Józef jest ojcem. Nie jest to ojcostwo pochodzące ze zrodzenia, ale nie jest ono «pozorne» czy też tylko «zastępcze». Posiada pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa, ojcowskiego posłannictwa w rodzinie. Zawiera się w tym konsekwencja jedności hipostatycznej: Człowiek przyjęty (homo assumptus) do jedności Boskiej Osoby Słowa-Syna — Jezus Chrystus. Wraz z takim «przyjęciem» (assumptio) człowieczeństwa w Chrystusie zostaje także «przyjęte» wszystko, co ludzkie, a w szczególności — rodzina, jako pierwszy wymiar Jego bytowania na ziemi. W tym kontekście zostaje również «przyjęte» ludzkie ojcostwo Józefa. Na tej zasadzie nabierają właściwego znaczenia słowa Maryi skierowane do dwunastoletniego Jezusa w świątyni: «ojciec Twój i ja… szukaliśmy Ciebie». Jest to nie tylko wyrażenie «umowne»: słowa Matki Jezusa wskazują na całą rzeczywistość Wcielenia, która należy do tajemnicy Rodziny z Nazaretu. Józef, który swoje ludzkie ojcostwo w stosunku do Jezusa przyjął od początku przez «posłuszeństwo wiary», idąc za światłem Ducha Świętego, które przez wiarę udziela się człowiekowi, zapewne też coraz pełniej odkrywał niewysłowiony dar tego ojcostwa.”

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II REDEMPTORIS CUSTOS o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

„Miłość ta ukształtowała życie świętej Rodziny naprzód w ubóstwie Betlejemu, potem na uchodźstwie w Egipcie, z kolei — po powrocie — w Nazarecie.” Właściwie w każdym czasie św. Rodzina ocierała się o ubóstwo. Poproś przez wstawiennictwo św. Józefa o łaskę postrzegania swoich bliskich w miłości, niezależnie od ich zamożności. Pan Jezus nie pozostał w niedostępnej światłości, ale przyszedł na świat i stał się człowiekiem. Ogołocił się dla nas. Módl się ze św. Józefem o dobre zrozumienie tego, na czym polega bogactwo i jak trzeba się z nim obchodzić. Matka Najświętsza w Magnificat wyśpiewała, może nie tylko w obecności św. Elżbiety, że niczego nie potrzebuje, bo ma wszystko od Boga. Uwielbiajmy, wraz z Maryją i św. Józefem Tego, który dba o nas bardziej niż o lilie na polu i ptaki niebieskie. Św. Józef, pracując własnymi rękoma na utrzymanie swojej rodziny, nie zarabiał „kokosów”, ale dbał o zabezpieczenie materialne najbliższych. Módl się dla siebie o stałą pracę, abyś mógł zadbać o byt materialny swojej rodziny. Poproś dla wszystkich rodziców o dar towarzyszenia i „odnajdywania” swoich dzieci, kiedy te, próbując się usamodzielnić, popełniając wiele błędów.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://www.youtube.com/watch?v=JOp44EHnRpY

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=vByc2sqP3o8