Zawierzenie św. Józefowi – dzień 5

Dzień 5 – Duchu Święty Boże

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień 5 – Duchu Święty Boże

Duch święty nie czyni spraw łatwiejszymi, nie usuwa z drogi problemów i przeciwników, ale wprowadza w nasze życie harmonie i pokój, które czynią nas wolnymi. Dzisiaj w pośpiechu, jaki narzuca nam nasz czas wydaje się, że harmonia jest usunięta na margines. Ryzykujemy, że pociągani z tysiąca stron wybuchniemy, opanowani ciągłą nerwowością, która sprawia, że źle reagujemy na wszystko. Poszukujemy rozwiązania, jedna pigułka za drugą by iść naprzód. Jedna emocja za drugą, by poczuć, że żyjemy. Ale przede wszystkim potrzebujemy Ducha, to ON wprowadza w szaleństwo ład. On jest pokojem w niepokoju, ufnością w zniechęceniu, radością w smutku, młodością w starości, odwagą w próbie. To On pośród burzliwych nurtów życia umocowuje kotwicę nadziei, mówił Franciszek. Bez Ducha Jezus pozostaje postacią z przeszłości, z Duchem jest Osobą żywą dzisiaj. Bez Ducha pismo jest martwą literą, z Duchem jest Słowem życia. Chrześcijaństwo bez Ducha jest moralizmem bez radości, z Duchem jest życiem. Dziś na świecie dysharmonie stały się prawdziwymi podziałami, są tacy, którzy mają za dużo i tacy, którzy nie mają nic. Są tacy, którzy starają się żyć 100 lat i ci, którzy nie mogą się narodzić. W erze komputerów jesteśmy na dystans , bardziej społecznościowi, ale mniej społeczni. Potrzebujemy Ducha Jedności, który odrodzi nas jako Kościół, jako lud Boży i jako ludzkość braterską – mówił Ojciec Święty. Zawsze istniej pokusa, by budować gniazda, gromadzić się wokół własnej grupy, swoich preferencji, podobni z podobnymi, uczuleni na wszelkie skażenia. Od gniazda do sekty jest blisko, również w Kościele. Ile razy określamy swoją tożsamość przeciwko komuś lub przeciwko czemuś. Natomiast Duch Święty łączy odległych, jednoczy dalekich, sprowadza zagubionych. Łączy różne odcienie w jednej harmonii, ponieważ widzi przede wszystkim dobro. Bardziej patrzy na człowieka niż na jego błędy. Bardziej na ludzi, niż na ich działania. Duch kształtuje Kościół i świat, jako miejsca synów i braci.

Kazanie Papieża Franciszka na uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9.06.2019r.

Poproś przez wstawiennictwo św. Józefa o dar harmonii i umiejętności odnalezienia się we współczesnym, pędzącym świecie.

Przyzywaj Bożego Ducha, bo to On wprowadza ład w Twoje i moje życie.

Przyzywaj Bożego Ducha, bo to On wprowadza ład w Twoje i moje szaleństwo.

To On pośród burzliwych nurtów życia umocowuje kotwicę nadziei. Prośmy ze św. Józefem o trwałą nadzieję w naszym życiu. Święty Józef zawsze ufał, że Bóg pozwoli wrócić Jemu i Jego Rodzinie w rodzinne strony Nazaretu.

Poproś o Bożego Ducha, bo bez Niego, Jezus pozostaje duchem przeszłości, a z nim jest żywą Osobą dzisiaj.

Poproś o Bożego Ducha, bo bez Niego, Pismo Święte jest martwą literą, a z Nim jest Słowem Życia.

Poproś o Bożego Ducha, bo bez Niego chrześcijaństwo jest moralizmem bez radości, a z Nim jest życiem.

Proś o Bożego Ducha, abyś nigdy nie określał swojej tożsamości przeciwko komuś lub przeciwko czemuś.

Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/BQhWTmJRi1c

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/zS7aLydJfR0