Zawierzenie św. Józefowi – dzień 28

Dzień 28 – Pociecho nieszczęśliwych

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 28 – Pociecho nieszczęśliwych

„Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Jest to ta sama odwaga twórcza, jaką wykazali się przyjaciele paralityka, którzy, by przedstawić go Jezusowi, spuścili go z dachu (por. Łk 5, 17-26). Trudność nie powstrzymała śmiałości i uporu owych przyjaciół. Byli przekonani, że Jezus może uzdrowić chorego i «nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: ‘Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy’» (ww. 19-20). Jezus docenia twórczą wiarę, z jaką ci ludzie starają się przyprowadzić do Niego swego chorego przyjaciela. Ewangelia nie podaje żadnych informacji na temat tego, jak długo Maryja i Józef pozostali z Dzieciątkiem w Egipcie. Na pewno jednak musieli jeść, znaleźć dom, pracę. Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby wypełnić milczenie Ewangelii na ten temat. Święta Rodzina musiała zmierzyć się z konkretnymi problemami, jak wszystkie inne rodziny, jak wielu naszych braci i sióstr migrantów, którzy także i dziś narażają swe życie, zmuszeni przez nieszczęścia i głód. W tym sensie uważam, że św. Józef jest doprawdy szczególnym patronem tych wszystkich, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi powodu wojny, nienawiści, prześladowań i nędzy.”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, 8 grudnia 2020 roku.

Każde nieszczęście powoduje u wierzącej osoby chęć zbliżenia się do Pana Boga i przedstawienia Mu swojej troski. Lecz czasami mamy wrażenie, że Bóg nas nie słucha i nam nie pomaga. „Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć.” Poproś św. Józefa o ufność w Boże obietnice względem Ciebie. Poproś przez św. Józefa o pomoc w byciu twórczym i o łaskę dysponowania odpowiednią odwagą w podejmowaniu decyzji. „Święta Rodzina musiała zmierzyć się z konkretnymi problemami, jak wszystkie inne rodziny, […]”. Módl się, aby św. Józef i Matka Najświętsza wypraszali u Jezusa najbardziej podstawowe rzeczy, potrzebne w bieżącym życiu naszych rodzin. Prośmy św. Józefa w intencji emigrantów, aby przy pomocy szeroko zakrojonej pomocy bogatych państw, mogli wrócić do swoich krajów, miast i rodzin. Niech św. Józef, który sam był emigrantem, wspomaga ich w trudach życia na obczyźnie.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://www.youtube.com/watch?v=NuCNo-LFsbU

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=CmNWClv6SYQ