WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

CZYLI ŚWIECE NA WIGILIJNY STÓŁ

Od pierwszej Niedzieli Adwentu nasz Zespół włączył się w ogólnopolską ekumeniczną akcję WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM, która w tym roku przebiegała pod hasłem GŁODNI MIŁOSIERDZIA. Jest to już 22 edycja tej akcji.

Akcja zrodziła się w 1994 r. na zebraniu księży dyrektorów Caritas diecezjalnych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym Caritas dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Odtąd świece z napisem CARITAS stawiamy na naszych stołach podczas wieczerzy wigilijnej dając wyraz naszej solidarności z ponad milionem dzieci żyjących w naszym kraju w ubóstwie. Od 1996 r. 10 groszy z każdej świecy przeznaczone jest na pomoc dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, realizowaną bezpośrednio przez CARITAS POLSKA. Środki zebrane podczas rozprowadzania świec przeznaczone są głównie na dożywianie dzieci w szkołach, ale również na wypoczynek i edukację.

Nasz Zespół jest jednym z ok. 5000 Zespołów CARITAS w całej Polsce, które biorą udział w tym Dziele. Wraz ze świecami rozprowadzałyśmy opłatki, kalendarze na rok 2016 r. oraz sianko. Złotówka z każdej świecy pozostaje w parafii, tak więc 600 zł dla naszych podopiecznych uzbierało się ze sprzedaży 200 dużych i 400 małych świec.

BÓG ZAPŁAĆ za tak liczne wsparcie naszej akcji.