Zawierzenie św. Józefowi – dzień 12

Dzień 12 – Przeczysty Stróżu Dziewicy

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 12 – Przeczysty Stróżu Dziewicy

Ojciec przyjmujący. „Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. «Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najlepiej, Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego osąd.» Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań.

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku.

„Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich.” Poproś, aby św. Józef nauczył Cię nie stawiania żadnych warunków uprzednich Panu Bogu, który zamierzył dla Ciebie życie pełne miłości, choć nie pozbawione trudów. „Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo.” Niech św. Józef nauczy Ciebie i mnie podporządkowania prawa miłości. Abyś nie zabijał relacji miłości surowością zasad. Jeżeli jesteś mężczyzną poproś dar szacunku i łagodności dla siebie i w stosunku do kobiet i o wyeliminowanie każdej: psychologicznej, słownej i fizycznej przemocy. W momencie, kiedy masz jakiekolwiek wątpliwości proś, przez Przeczystego Stróża Dziewicy o to, żeby Pan Bóg oświetlił Twój wybór. Niech św. Józef towarzyszy Ci w procesie akceptacji spraw dla Ciebie niezrozumiałych, a ewidentnie przewidzianych dla Ciebie przez Pana Boga, abyś wziął(a) za to odpowiedzialność i zgodził(a) się ze swoją historią. Abyś nie pozostawał zakładnikiem Twoich oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań.

Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/1OPxdIaBvcE

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/ut5CcmiLq3k