Zawierzenie św. Józefowi – dzień 18

Dzień 18 – Józefie najroztropniejszy

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 18 – Józefie najroztropniejszy

„Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność. Ojca, który jest świadomy, że zrealizuje swoją funkcję wychowawczą i że w pełni przeżyje swoje ojcostwo tylko wówczas, gdy stanie się «bezużyteczny», gdy zobaczy, że dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie kroczy po drogach życia, gdy postawi się w sytuacji Józefa, który zawsze wiedział, że to Dziecko nie jest jego własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego opiece. Przecież to właśnie sugeruje Jezus, gdy mówi: «Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie» (Mt 23, 9). Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w sytuacji spełniania ojcostwa, musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to spełnianie posiadania, ale «znak», który odnosi do pewnego wznioślejszego ojcostwa. W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego Ojca niebieskiego, który «sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych» (Mt 5, 45); jest to cień, który podąża za Synem”. List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku Przez przyczynę św. Józefa wypraszaj dla małżonków takie rodzicielstwo, „które wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie na całkowitą nowość”. „Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność.” – pisze papież Franciszek. Módl się, przez wstawiennictwo św. Józefa, aby każdy ojciec miał zdolność wyzwalania tajemnicy i zupełnej nowości jaką przynosi ze sobą każde dziecko. Poproś także za te rodziny, gdzie nie ma ojca, aby św. Józef zaopiekował się dziećmi i był dla nich tym, który im towarzyszy. Niech każdy rodzic „postawi się w sytuacji Józefa, który zawsze wiedział, że to Dziecko nie jest jego własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego opiece”. Módlmy o taką świadomość dla wszystkich rodziców, którzy z miłością towarzyszą swoim dzieciom.

Módl się, przez orędownictwo św. Józefa, męża roztropnego:

 proś o dar umiejętnego wybierania między dobrem i złem oraz o łaskę regularnej spowiedzi dla każdego z nas;

 proś też o dobrą pamięć – czyli dar wyciągania wniosków z przeszłości, gdyż jak mówi przysłowie: „Historia jest nauczycielką życia”, także historia mojego życia;

 módl się o zdrowy ogląd rzeczywistości, ponieważ nieraz widzimy to, co chcielibyśmy widzieć, albo ze strachu lub ze wstydu nie dostrzegamy tego, czego widzieć nie chcemy;

 upraszaj również otwartość na pouczenia innych – chodzi o to, aby „dać sobie powiedzieć”, czyli mądrze korzystać z rad innych ludzi;

 proś o domyślność, czyli o umiejętność dostrzegania prawdziwych przyczyn różnych wydarzeń i ich powiązań;

 módl się o zdrowy osąd, czyli o niezbędne logiczne myślenie, zdolność praktycznego rozumowania;  oraz o przewidywanie, które często bywa trudne, a które polega na wyobrażeniu sobie skutków podejmowanych czynów, również tych sięgających daleko w przyszłość, aż po wieczność. Jak mówi przysłowie: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca”;

 poproś też o zapobiegliwość, czyli o zdrową ostrożność, oznaczającą liczenie się z możliwymi trudnościami.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/FVj55jywTo0

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://youtu.be/YMy8pwc7AAk