Duszpasterze

Ks. Roman Poźniak – proboszcz od dnia 1 sierpnia 2012 r.

tel. 600 465 242, e-mail: pozniak@pro.onet.pl

Wcześniejsi proboszczowie

Ks. Henryk Koppe

Ks. Kazimierz Pielatowski

Ks. Antoni Ważbiński

Ks. Wojciech Pieprzyca