Traktat

Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Ludwiku Mario de Monfort, módl się za nami.

Wierny Uczniu Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej, módl się za nami.

Serce posłuszne Duchowi Świętemu, módl się za nami.

Głosicielu Krzyża i Różańca, módl się za nami.

Niewolniku Miłości Jezusa w Maryi, módl się za nami.

Mistrzu prawdziwego oddania się Matce Bożej, módl się za nami.

Człowieku modlitwy i umartwienia, módl się za nami.

Człowieku ciszy i oddalenia od świata, módl się za nami.

Przykładzie posłuszeństwa i miłości, módl się za nami.

Wielce oddany Synu Kościoła, módl się za nami.

Wzorze kapłana i misjonarza, módl się za nami.

Założycielu zgromadzeń zakonnych, módl się za nami.

Propagatorze służby Kościołowi wśród świeckich, módl się za nami.

Przyjacielu chorych i ubogich, módl się za nami.

Chrześcijański Wychowawco młodzieży, módl się za nami.

Wyjednaj nam ducha Wiary, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Wyjednaj nam ducha modlitwy, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Wyjednaj nam zrozumienie Krzyża, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Wyjednaj nam Twoje prawdziwe oddanie się Maryi, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Wyjednaj nam Twoje umiłowanie Kościoła, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Wyjednaj nam Twoje męstwo w próbach, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Wyjednaj nam Twojego misyjnego ducha, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Święty Ludwiku Mario de Monfort, wstawiaj się za nami.

Módlmy się: Panie, który rozpaliłeś w sercu świętego Ludwika Marii de Monfort żarliwe pragnienie głoszenia ludziom Ewangelii Twojego Syna, pozwól abyśmy za jego przyczyną, pod przewodnictwem Maryi, byli posłuszni Twojemu Duchowi i stali się niestrudzonymi apostołami Twojego Królestwa, wrażliwymi na głosy ubogich, w służbie bliźniemu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.