Cmentarz

kaplica cmentarz

Jeżeli chcesz zobaczyć, jaki wygląda cmentarz w Puszczykowie
z podziałem na kwatery i układem głównych alei
to kliknij:
Plan cmentarza

Historia cmentarza
Parafii Rzymsko – Katolickiej w Puszczykowie
Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny została utworzona dekretem Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda z dnia 26 czerwca 1928 roku.
§ 4 Dekretu stanowi: „o cmentarz grzebalny postara się nowa parafia; na przeciąg pięciu lat atoli ma prawo korzystać z cmentarza kościoła macierzystego ( t.j. cmentarza parafii św. Floriana w Wirach – przyp. autora) pod temi warunkami, pod jakimi korzystają z niego parafianie własni.”
Ksiądz Henryk Koppe, pierwszy proboszcz parafii 11 października 1929 wystąpił do Dyrekcji Lasów Państwowych Państwowych Poznaniu o przydział dwóch mórg lasu na utworzenie cmentarza. Po wymianie korespondencji i uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa, 11marca 1931 roku podpisano umowę dzierżawy 0,4998 ha lasu położonego na południowym krańcu Puszczykowa, przy szosie do Mosiny na 6 lat z przeznaczeniem na cmentarz. Upadł więc projekt lokalizacji cmentarza w lesie przy kościele (wg…..ks. K. Pielatowskiego). Umowa przewidywała możliwość wykupu dzierżawionego gruntu, a czynsz ustalono na 6 zł rocznie. Stronami umowy były: Nadleśnictwo Mosina i parafia w Puszczykowie. Zgodę na utworzenie cmentarza Starostwo Powiatowe w Śremie wydało 16 kwietnia 1931 roku. W ten sposób zostały spełnione niezbędne warunki i 18 października 1931 roku ksiądz dziekan Gładysz z Komornik dokonał poświęcenia cmentarza. Pierwszy pochówek miał miejsce 16 listopada tegoż roku.
21 marca 1936 roku, w biurze notariusza Karola Jawornika, spisano umowę kupna – sprzedaży, na mocy której parafia nabyła od Nadleśnictwa Ludwikowo teren cmentarza za sumę 900 zł., płatną w czterech równych, półrocznych ratach. Wpisu parafii jako właściciela działki dokonano 30 stycznia 1939 roku w Sądzie Grodzkim w Poznaniu (Mosina tom II karta 13) .
Zaraz po wojnie, 19 maja 1945 roku, ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Pielatowski wystąpił do Dyrekcji Lasów Państwowych Poznaniu o powiększenie cmentarza o kolejne dwie morgi. Ministerstwo Leśnictwa, do którego kompetencji należały sprawy obrotu  terenami leśnymi, 24 października 1946 roku wyraziło zgodę na przekazanie 0.50 ha lasu na potrzeby poszerzenia cmentarza za symboliczną złotówkę. Rzeczywiste koszty tej operacji były  znacznie wyższe, należało bowiem m.in. opłacić geodetę i wnieść opłaty skarbowe. W międzyczasie, 23 sierpnia 1946 r. uzyskano pozwolenie na budowę kaplicy cmentarnej wg projektu Józefa Bąka, architekta z Kościana. Wykonawcą był Stefan Witt. 8 września Ks. K. Pielatowski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Kaplica, jeszcze nie w pełni wykończona, została poświęcona 8 marca 1947. 29 maja tegoż roku, ksiądz Arcybiskup Walenty Dymek erygował na cmentarzu grzebalnym w Puszczykowie kaplicę pod wezwaniem św. Józefa.
Prace budowlane, ze względu na trudności finansowe przeciągnęły się do połowy listopada, a formalne zakończenie budowy nastąpiło 12 grudnia 1947. Całkowity koszt budowy wyniósł 832 682 zł .Fundusze udało się zgromadzić dzięki zbiórkom na terenie parafii i wentom, organizowanym przez Komitet Budowy Kaplicy w skład którego wchodzili: Ks. K. Pielatowski – duszpasterz parafii, Józef Bąk – projektant kaplicy, Stanisław Barełkowski – kupiec z Poznania, Damazy Gracz – adwokat z Poznania, Antoni Mielcarek – kupiec z Puszczykowa – pełnił funkcje skarbnika Komitetu, Kazimierz Piechotki – kupiec z Puszczykowa, Wincenty Ratajczak – kupiec z Puszczykówko, Tadeusz Głembalski – mistrz malarski z Puszczykówko i Stefan Witt – mistrz murarski z Puszczykówko. W kaplicy znajduje się fresk przedstawiający św. Józefa jako patrona dobrej śmierci, namalowany przez Stanisława Jarockiego. Rosła liczba mieszkańców Puszczykowa, rosło też zapotrzebowanie na miejsca na cmentarzu.

 

Na cmentarzu znajdują się groby osób znanych z encyklopedii i ważnych dla historii Puszczykowa.

Julian Lange (1873 – 1954) – pułkownik, komendant Straży Ludowej w Powstaniu Wielkopolskim i pierwszy komendant Milicji w Puszczykowie po roku 1945.

Arkady(Arkadiusz) Fiedler (1894-1985) – pisarz i podróżnik

Stefan Dąbrowski (1877-1947) – fizjolog, profesor, pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu Poznańskiego.

Zdzisław Mann (1886 – 1975) – profesor geodezji

Wieńczysław Kuczyński (1901 – 1980) – profesor chemii

Kazimierz Nencki (1876 – 1948)– prof. prawa

Jan Otrębski (1889 – 1971) – językoznawca, profesor U.B w Wilnie i Uniwersytetu Poznańskiego

Stefan Wrębiakowski (1889 – 1957)– profesor inż. Budownictwa okrętowego

Jerzy Wojciech Szulczewski (22.04.1879 –13.03.1969) – nestor przyrodników wielkopolskich i etnograf

Józef Woliński (31.01.1890 – 13.09.1967) – śpiewak operowy – tenor. Debiutował w partii Radamesa w Aidzie we Lwowie w 1919.Występował w Warszawie i Poznaniu, gościnnie w Belgradzie, Chicago, Filadelfii, Berlinie i Bukareszcie. W latach 1950 – 59 był docentem na Wydziale Wokalnym PWSM w Poznaniu.

Antoni Warchalewski (1893 – 1971) – śpiewak operowy- baryton. Studiował w Konserwatorium w Poznaniu. Śpiewał w wielu przedstawieniach na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu w latach 1919 – 1928. W swoim repertuarze miał role z ponad 50 oper i operetek. Przed I wojną występował w Berlinie. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, co omal nie spowodowało jego śmierci podczas okupacji. Po wojnie był dyrektorem administracyjnym Operetki Poznańskiej. Mieszkańcy Puszczykowa pamiętają, że śpiewał podczas mszy św. w kaplicy Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Św. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1958) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967).

Jadwiga Sachnowska (1884 – 1959) – aktorka

Władysław Stoma (1888 – 1968) – aktor

Maksymilian Piotrkowski (1882 – 1949) – dyrektor teatrów

Bolesław Nencki (1919 – 1983) – dziennikarz

Stanisław Jarocki (!887 – 1966) – artysta plastyk, scenograf.

Henryk Piotrowski (1906 – 1975) – artysta plastyk

Antoni Wiśniewski (1905 – 1989) – leśnik, przyrodnik, założyciel Muzeum WPN

Franciszek Heigelmann ( ) – pedagog, długoletni Kierownik Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

Kazimierz Pielatowski (1915-1993)długoletni proboszcz parafii WNMP w Puszczykowie

Maria Gładyszowa (1906-1995) pierwsza po wojnie lekarka w Puszczykowie.

Juliusz Krawczyński (1902-1969) – naczelnik gminy Puszczykowo.

Ludwik Gocel ( 1889 – 1966 ) – historyk, kolekcjoner, bibliofil

 

Tą drogą zwracamy sie z prośbą o krótką informację na temat spoczywających na naszym cmentarzu osób, które zsłużyły sie dla kultury, nauki, sztuki, a o których wiemy że spoczywaja na naszym cmentarzu.
Dla utrwalenia pamięci historycznej i naszej wdzięczności wobec nich. Informacje można przekazać przez zakładkę internetową naszej strony : kontakt z duszpasterzami