Zawierzenie św. Józefowi – dzień 3

Dzień 3 – Ojcze z nieba, Boże

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 3 – Ojcze z nieba, Boże

„To właśnie Duch, którego otrzymaliśmy w chrzcie, uczy nas, każe nam mówić do Boga: «Ojcze», a wręcz «Abba!», co znaczy «Tato». Taki jest nasz Bóg: jest dla nas tatą. Duch Święty urzeczywistnia w nas tę nową kondycję dzieci Bożych. I to jest największy dar, jaki otrzymujemy w tajemnicy paschalnej Jezusa. Bóg traktuje nas jako swoje dzieci, rozumie nas, przebacza nam, bierze nas w ramiona, kocha nas, również wtedy, kiedy błądzimy. Już w Starym Testamencie prorok Izajasz mówił, że nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku, to Bóg nigdy o nas nie zapomina, w żadnym momencie (por. Iz 49, 15). I to jest piękne! Jednakże ta synowska relacja z Bogiem nie jest niczym skarb, który przechowujemy w kąciku naszego życia, ale musi rosnąć, musi być umacniana codziennie przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, korzystanie z sakramentów, zwłaszcza pojednania i Eucharystii, i miłość. Możemy żyć jak dzieci! To jest nasza godność — mamy godność dzieci. Mamy zachowywać się jak prawdziwe dzieci! To oznacza, że codziennie musimy pozwalać, by Chrystus nas przemieniał i upodabniał do siebie; oznacza, że mamy starać się żyć po chrześcijańsku, starać się Go naśladować, choć widzimy nasze ograniczenia i słabości. Pokusa, by odsunąć Boga na bok i postawić w centrum samych siebie, pojawia się nieustannie, a doświadczenie grzechu rani nasze życie chrześcijańskie, nasze bycie dziećmi Bożymi. Dlatego musimy mieć odwagę wiary i nie ulegać mentalności, która nam mówi: «Bóg nie jest potrzebny, nie jest dla ciebie ważny» itd. Wręcz przeciwnie: tylko wtedy, gdy będziemy zachowywali się jak dzieci Boże, nie zniechęcając się naszymi upadkami, naszymi grzechami, czując się przez Niego kochani, nasze życie będzie nowe, pogodne i radosne. Bóg jest naszą siłą! Bóg jest naszą nadzieją!”

Papież Franciszek BÓG NASZYM TATĄ, Audiencja generalna 10 kwietnia 2013 r.

Módl się przez wstawiennictwo św. Józefa o to, abyś odkrył prawdę fundamentalną: jestem dzieckiem Boga i jak św. Józef chcę z miłości Ojca czerpać ochronę przed wszelkimi atakami szatańskimi i umacniać swoją tożsamość nie w oparciu o ludzką mądrość, ale o tożsamość jaką daje mi fakt, że jestem przyjacielem Jezusa i dziedzicem dóbr nieprzemijających. „To jest największy dar, jaki otrzymujemy w tajemnicy paschalnej Jezusa. Bóg traktuje nas jako swoje dzieci, rozumie nas, przebacza nam, bierze nas w ramiona, kocha nas, również wtedy, kiedy błądzimy.” Podziękuj za ojcostwo Boga, za jego bliskość i bezpośrednie uczestnictwo w Twoim życiu. Odmów w wolnej chwili modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadając części tej modlitwy ze stosowną chwilą ciszy, podczas której podziękujesz za jego ojcostwo wyrażające się w miłości. Przywitajmy św. Józefa i módlmy się o bezgraniczną ufność wobec Boga Ojca i żebyśmy zachowywali się wobec niego jak prawdziwe dzieci. Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/sp3zqZDKqPs

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/eaGAu8F6UIs