Zawierzenie św. Józefowi – dzień 21

Dzień 21 – Józefie najwierniejszy

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 21 – Józefie najwierniejszy

„W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego kraju. Gdy tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, poinformowawszy go, że ci, którzy usiłowali zabić Dziecię, nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i wrócić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19-20), po raz kolejny był bez wahania posłuszny: «Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela» (Mt 2, 21). Jednak w drodze powrotnej, «gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz – a to zdarza się już po raz czwarty – udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł» (Mt 2, 22-23). Ewangelista Łukasz, ze swej strony, relacjonuje, że Józef podjął długą i niewygodną podróż z Nazaretu do Betlejem, zgodnie z rozporządzeniem cesarza Cezara Augusta, związanym ze spisem ludności, żeby dać się zapisać w mieście, z którego pochodził. I właśnie w tych okolicznościach narodził się Jezus (por. 2, 1-7) i został zapisany w rejestrze Imperium, tak jak wszystkie inne dzieci. Zwłaszcza św. Łukasz zadał sobie trud, by pokazać, że Rodzice Jezusa przestrzegali wszystkich przepisów Prawa: obrzędów obrzezania Jezusa, oczyszczenia Maryi po porodzie, ofiarowania pierworodnego Bogu (por. 2, 21-23).”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku.

Św. Józef ze swoimi najbliższymi był w Egipcie wygnańcem. Pomyśl, jak bardzo musiałeś uciekać ze swojego dotychczasowego życia, żeby uratować to, co najważniejsze – miłość, wiarę i nadzieję. Podziękuj teraz Panu Bogu przez wstawiennictwo św. Józefa. Św. Józef w czasie ucieczki do Egiptu miał pod opieką swoją Żonę, dochodzącą do sił po porodzie i małego Jezusa, który wymagał ogromnej troski. Podziękuj Panu Bogu, poprzez św. Józefa, za to, co masz (choć wielu z nas doświadcza różnych braków): za względny dobrobyt, że nie jesteś uciekinierem albo wysiedleńcem jak wielu naszych rodaków w czasie II wojny światowej, że cieszysz się względnym zdrowiem. Wiele osób, widząc ogrom obowiązków i odpowiedzialności, ucieka ze swojego małżeństwa, ze swojej rodziny. Poproś w intencji tych ludzi, aby św. Józef nauczył ich wierności i wypełniania swoich zobowiązań do końca. Józef podjął długą i niewygodną podróż z Nazaretu do Betlejem, zgodnie z rozporządzeniem cezara Augusta, żeby dać się zapisać w mieście, z którego pochodził. Józef był sumiennym obywatelem, wypełniał zalecenia władz. Módlmy się przez Jego przyczynę o to, byśmy dbali o naszą Ojczyznę, szanowali ją i dbali o jej dobrobyt wypełniając prawo. Coraz częściej ludzie wierzący dyspensują się od Mszy Świętej niedzielnej, od spowiedzi, od troski o byt materialny Kościoła. Również bardzo selektywnie podchodzą do przykazań Bożych. Wybierają tylko te, które im odpowiadają. Nie czytają Słowa Bożego. Módl się wraz z św. Józefem o gorliwość w wypełnianiu Bożego prawa.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://www.youtube.com/watch?v=jeeENXsg_Ag

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=R05-xx3snCc