Zawierzenie św. Józefowi – dzień 14

Dzień 14 – Troskliwy Obrońco Chrystusa

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 14 – Troskliwy Obrońco Chrystusa

Ojciec czuły „Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień «w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i on «uczył Go chodzić, biorąc Go za rękę: był dla Niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić» (por. Oz 11, 3-4). Jezus widział w Józefie czułość Boga: «Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją» (Ps 103, 13). Józef z pewnością słyszał jak rozbrzmiewały w synagodze, podczas modlitwy psalmami słowa, że Bóg Izraela jest Bogiem czułości, że jest dobry dla wszystkich, a «Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła» (Ps 145, 9). Historia zbawienia wypełnia się «w nadziei, wbrew nadziei» (por. Rz 4, 18) poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Paweł mówi: «Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz *Pan+ mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» (2 Kor 12, 7-9).”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku

„Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień.” Poproś, przez wstawiennictwo Troskliwego Obrońcy Chrystusa, dla siebie i dla innych rodziców, o łaskę dobrego i czujnego towarzyszenia swoim dzieciom. Módl się o to, aby Twoje dzieci, tak jak Jezus, zobaczyły w Tobie czułość. Błagaj, aby historia zbawienia, w wymiarze Twojej rodziny, wypełniała się „w nadziei, wbrew nadziei” (por. Rz 4, 18) poprzez Twoje słabości. Aby św. Józef pomógł Ci dostrzec, że Bóg polega nie tylko na tym, co w Tobie jest dobre i zwycięskie, ale w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez Twoje słabości i pomimo nich. Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/b7TJyqBVffI

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/91Wf8V8oikk