Rekolekcje Parafialnych Zespołów CARITAS

REKOLEKCJE PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

25 – 27 WRZESIEŃ 2015R. W ZANIEMYŚLU

MOTTO :

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY I CO DO CIAŁA

PROWADZĄCY :

KS. GRZEGORZ BOHDAN, dyrektor Brodnickiego Ośrodka CARITAS Diecezji Toruńskiej

Truizmem jest opowiadanie, jaką wielką wartość stanowią dla nas te rekolekcje. Jeździmy na nie z wielką radością w licznym składzie dzięki życzliwości księdza proboszcza Romana. Nawet ksiądz dyrektor Hanas, zobaczywszy naszą liczną, aczkolwiek nie najliczniejszą, bo tylko 8 – osobową grupę, powiedział ze swoim pełnym sympatii uśmiechem: ”No tych to ale przywlekło!”

Przytoczmy więc tylko najważniejsze, naszym zdaniem, myśli, uwagi, słowa zapadające głęboko w serca i nie dające spokojnie spać.

 • PRACA W CARITASIE TO JEDNA Z NAJWSPANIALSZYCH FORM EWANGELIZACJI – CZYN REALIZOWANY PRACĄ RĄK

 • Codziennie czytać Słowo Boże, nie lekceważyć Go brakiem czasu, zapominaniem, tworzeniem własnych ludzkich przykazań

 • Nie ja czynię Dobro, to Bóg czyni je przeze mnie

 • Miłość to nie uczucie, lecz pełne odrzucenie egoizmu, to czyn na rzecz kochanego człowieka

 • Miłość wyraża się przez życzliwość, a więc: uczynność, usłużność, uprzejmość i delikatność

 • Nikt nie jest wyłączony z miłości Bożej, również ci, którzy nas nienawidzą i źle o nas mówią

 • Pracujesz w Caritasie, bo kochasz. Jeśli pracujesz, bo się litujesz, bo chcesz pomagać, bo tak trzeba – odejdź. Nie jesteśmy opieką społeczną

 • Pytaj: Jezu, co byś zrobił dla tego człowieka, który stoi przede mną?

 • Człowiek jest silny miłością. Trzeba ją poznać i uwierzyć czytając Pismo Święte

 • Kochamy na miarę doświadczenia Miłości samego Boga

 • Jeżeli pośrodku nas stoi Bóg, to nie bój się, że coś robisz źle, bo to niemożliwe

 • Musisz uwierzyć, że Bóg kocha Cię takiego, jakim jesteś, z wadami i nałogami ( nie kocha twoich nałogów, lecz ciebie), bo tylko wtedy możesz nieść miłość drugiemu człowiekowi

 • Akceptacja siebie to najwyższy stopień dojrzałości człowieka, to pełna wiara w miłość Boga. Nie wyrywaj Bogu swej ręki. Miłość własnej osoby (nie egocentryzm), dbanie o zdrowie, życie, własne zbawienie to część Miłości Bożej

 • Nie uciekniesz od siebie samego, nawet w dobro

 • Musisz pozwolić, żeby drugi człowiek otarł twoją łzę, bo w przeciwnym razie nie będziesz umiał kochać

 • Przebacz, co nie znaczy, że masz zapomnieć

 • Nie buduj nienawiści w imię dobra

 • Konieczna jest życzliwość we wspólnocie, nie chorujmy na powszechną dziś chorobę zazdrości, zawiści, nienawiści

 • Pomyśleć o utworzeniu diakonatu w PZC – skupieniu wokół nas osób, które nie mogą z różnych względów pracować, ale mogą nieustannie modlić się w naszej intencji

MIŁOŚĆ MUSI BYĆ ROZUMNA

 • Pomoc musi być systemowa, przemyślana, zorganizowana i dobrowolnie przyjęta, nie wolno uszczęśliwiać na siłę

 • Głodnych nakarmić, ale nie pozwolić żerować na nas

 • Nagich przyodziać, ale nie pozwolić się wykorzystywać

 • Nie dawać pieniędzy

 • Nie litować się, bo litość to nie miłość, a emocje

 • Upominać, ale najpierw przebaczyć

 • Nie rozgłaszać zła, lecz je likwidować, problemy rozwiązywać

Jeśli dodamy do tego piękne miejsce w Zaniemyślu w Bojanowym Gnieździe, nad którym unosił się energicznie od świtu do nocy niebieski habit z uśmiechniętą siostrą Manuelą w środku, równie piękną pogodę i doborowe towarzystwo, to cóż więcej dodać…

Chyba tylko to, że oczywiście dowiedzieliśmy się o wielu przedsięwzięciach CARITAS Poznańskiej, tj. o pielgrzymce chorych do Lourdes, o akcji oddawania krwi, o obchodach Światowego Dnia Seniora, o tym, że należy pić wodę mineralną JORDAN, bo zysk z jej sprzedaży przeznaczony jest na cele statutowe CARITAS Poznańskiej oraz wielu innych sprawach, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej CARITASu.