Ministranci

Słowo Ministrant pochodzi z języka łacińskiego “ministrare” i oznacza “służyć, pomagać”. Służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez poświęcenie czasu służy Bogu.

Ministrant powinien być:

  1. POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.
  2. … tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie określone przedmioty, które w liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
  3. ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość przez naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii”  to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

ministrant