Zawierzenie św. Józefowi – dzień 2

Dzień 2 – Cel Listu Apostolskiego Franciszka i Litania do św. Józef

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 2 – Cel Listu Apostolskiego Franciszka i Litania do św. Józef

„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2, 13), mówi Bóg do św. Józefa. Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania. Istotnie, specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed Bogiem, podobnie jak Abraham i Mojżesz, podobnie jak Jezus, „jeden pośrednik” (1 Tm 2, 5), który jest u Boga Ojca naszym „rzecznikiem” (1 J 2, 1), „bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami” (por. Hbr 7, 25; por. Rz 8, 34). Święci pomagają „wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu”. Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią. Jezus powiedział: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29), a święci są z kolei wzorem życia do naśladowania. Św. Paweł wyraźnie zachęcał: „bądźcie naśladowcami moimi!” (1 Kor 4, 16). Święty Józef mówi o tym poprzez swoje wymowne milczenie. W obliczu przykładu tak wielu świętych, św. Augustyn zadawał sobie pytanie: „Nie stać cię na to, na co stać było tych mężczyzn i te kobiety?”. I tak doszedł do ostatecznego nawrócenia, wołając: „Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa!”.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie.”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku.

Pomyśl, czy nie warto pójść za podpowiedzią naszego papieża i podjąć modlitwę o nawrócenie dla całego świata. Chcemy to robić wspólnie ze św. Józefem, odmawiając litanię do tego Świętego. Jak możesz zauważyć, jedyną, dopuszczoną do publicznego odmawiania w Kościele powszechnym litanią skierowaną do pojedynczego Świętego, oprócz Matki Bożej oczywiście, jest właśnie Litania do Świętego Józefa. To nam przypomina, że tak naprawdę Święty Józef zawsze uważany był za wyjątkowego. Otwórz litanię do św. Józefa i powoli wymieniaj przymioty Świętego uwielbiając w nich Pana Boga. Można powiedzieć, że pobożność ludowa i oddolna nigdy nie zrezygnowała ze św. Józefa. Wezwania litanii do św. Józefa usiłują zgłębić osobowość Świętego. Pragnie ona dotrzeć do jego serca, żeby pokazać w całym duchowym bogactwie Opiekuna Jezusa. Podziękuj za ludzi „prostych”, bo to oni przenieśli w lepsze czasy obraz i cześć oddawaną św. Józefowi. Dlatego chcemy przywitać św. Józefa i prosić o wstawiennictwo: o nasze nawrócenie. Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/C4P_N-JYdsw

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/xrX-8R78JyE