POMOC POGORZELCOM

Całe Puszczykowo zmroziła wieść o pożarze, który miał miejsce w sąsiedniej parafii, na ulicy Pieszej. Rodzina , zamieszkująca dom, który całkowicie spłonął, straciła dosłownie wszystko. Na hasło Księdza Proboszcza zorganizowałyśmy natychmiast kwestę. Wszystkie stanęłyśmy z puszkami po każdej mszy św. w niedzielę 31 stycznia.

I jak zwykle w takich przypadkach wysokość zebranej kwoty przerosła nasze oczekiwania.

Zebrałyśmy 6.518,- zł.

Jest to dowód na to, że nieprawdą jest, jakoby ludźmi rządziła znieczulica, chciwość, egoizm i co tam jeszcze. Nie większością naszych parafian i naszych przyjaciół spoza parafii, którzy często nas odwiedzają i zaznaczają swoją obecność również uczestnicząc w naszych akcjach.

Takie akty utwierdzają nas w wierze w miłość Boga, bo to Ona sprawia, że i my jesteśmy zdolni do miłości.