Przygotownie do bierzmowania

Terminy spotkań z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania (7 klasy)

– 21.11.2023

– 12.12.2023

– 16.01.2024

– 12.03.2024

– 29.03.2024 – adoracja w kościele (Wielki Piątek)

– 16.04.2024

– 14.05.2024

– 18.06.2024 – Msza Święta (zakończenie roku szkolnego)

Dary Ducha Świętego:

dar mądrości

dar rozumu

dar umiejętności

dar rady

dar męstwa

dar pobożności

dar bojaźni Bożej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA.

 1. Sakrament bierzmowania stanowi pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej. Bierzmo – belka podtrzymująca strop.
 2. Chcąc osiągnąć jakiś cel w życiu konieczny jest wysiłek.  Analogicznie w życiu duchowym.
 3. Sakrament bierzmowania to jeden z kolejnych etapów w naszym życiu który jeszcze bardziej umożliwia nam trwanie we wspólnocie Kościoła.
 4. Nic nie musisz robić. Pan Jezus powiedział „Jeśli chcesz!” Nie musisz! Jeśli uważasz że, to jest bez sensu, tak wypada, rodzice cię zmuszają, idę bo chce mieć ładny ślub w kościele to pora zmienić myślenie.
 5. Potraktuj przygotowanie do bierzmowania: spotkania w grupach, cotygodniową Mszę świętą,  spowiedź comiesięczną wraz z Mszą św. pierwszopiatkową jako szansę odszukania Pana! Prawdziwego i Zmartwychwstałego.
 6. Jeśli już jesteś z Nim w bliskiej więzi, możesz ją tylko pogłębić.
 7. Uczestnicząc aktywnie w przygotowaniu  nic nie tracisz.
 8. Sakrament bierzmowania, podobnie jak pozostałe sakramenty są darem Chrystusa we Wspólnocie Kościoła.  Jesteśmy wezwani aby się na nie otwierać. Już dzisiaj jesteś wezwany do przeanalizowania swojej postawy.
 9. Spotkania będą odbywać się w grupach wyznaczonych według harmonogramu.
 10. W ciągu roku można raz nie być na spotkaniu. Usprawiedliwienie pisemne składamy w ciągu 2 tygodni w zakrystii.
 11. Mile widziana punktualność.

Dialog z Kapłana z Biskupem: (zakończenie)

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawanie wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Biskup: ……………….. przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z Tobą.

Bierzmowany: I z duchem Twoim.

Imię (wybór)

– najlepiej to samo, co na Chrzcie św. (niektórzy mają dwa imiona można to drugie)

– krótki życiorys Patrona: imię (nazwisko, jeżeli jest znane), kiedy żył, kim był,
czym się zajmował, dlaczego ogłoszono Go świętym, dlaczego wybierasz Go
na Patrona.

Świadkowie Bierzmowania – wierzący i praktykujący katolicy (przystępujący do Komunii św.)

rodzice

– chrzestni

– dorosła osoba, która przyjęła już Sakrament bierzmowania