Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa
Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, —
Duchu Święty, Boże, —
Święta Trójco, jedyny Boże, —
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święty Józefie, —
Przesławny Potomku Dawida, —
Światło Patriarchów, —
Oblubieńcze Bogarodzicy, —
Przeczysty Stróżu Dziewicy, —
Żywicielu Syna Bożego, —
Troskliwy Obrońco Chrystusa, —
Głowo Najświętszej Rodziny, —
Józefie najsprawiedliwszy, —
Józefie najczystszy, —
Józefie najroztropniejszy, —
Józefie najmężniejszy, —
Józefie najposłuszniejszy, —
Józefie najwierniejszy, —
Zwierciadło cierpliwości, —
Miłośniku ubóstwa, —
Wzorze pracujących, —
Ozdobo życia rodzinnego, —
Opiekunie dziewic, — Podporo rodzin, —
Pociecho nieszczęśliwych, —
Nadziejo chorych, —
Patronie umierających, —
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego
Józefa
na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy
oddając Mu
na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa do św. Józefa w intencji rodziny
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin,
Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną
Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i
Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace,
radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców).
Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc,
uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście
doczesne i wieczne. Amen.