Zawierzenie św. Józefowi – dzień 29

Dzień 29 – Nadziejo chorych

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 29 – Nadziejo chorych

Świętego Józefa nazywamy nadzieją chorych, ponieważ wierzymy, że ten Święty jest nosicielem nadziei, której każdy chory potrzebuje. „Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach a niekiedy przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych zdolności ani od naszego « zatroskania (por. Mt 6, 27).” Choroba narzuca pytanie o sens, które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego znaczenia i nowego kierunku dla egzystencji, a które niekiedy nie od razu może znaleźć odpowiedź. W tych żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni. Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który ze współczuciem stał się bliskim każdego człowieka zranionego przez grzech. Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha Świętego jesteśmy powołani, by być miłosierni jak Ojciec i miłować zwłaszcza naszych braci chorych, słabych i cierpiących (por. J 13, 34-35). Przeżywamy tę bliskość nie tyko osobiście, ale także w formie wspólnotowej. Braterska miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza, która włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych.”

Orędzie papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Chorego 2021 r.

Potrzebujemy nadziei w takich sytuacjach i dlatego przyzywamy św. Józefa, który w Narodowym Sanktuarium w Kaliszu przywrócił już wielu ludziom nadzieję, wypraszając dar uzdrowienia. „Jeżeli chcemy być ludźmi nadziei, musimy być ubodzy, ubodzy, nie przywiązani do niczego. Ubodzy i otwarci na drugi brzeg – podkreślił Papież. – Nadzieja jest pokorna, jest cnotą, którą wypracowuje się każdego dnia: każdego dnia należy ją podejmować na nowo – codziennie trzeba sprawdzać, czy kotwica jest wciąż przywiązana do liny, którą trzymam w ręku. Zawsze trzeba pamiętać, że mamy zadatek, jakim jest Duch, który działa w nas w małych rzeczach.“ papież Franciszek, homilia w Domu św. Marty Jest tylu ludzi chorych i cierpiących, którzy tracą nadzieję. Razem ze św. Józefem Kaliskim módl o światło nadziei dla Twoich najbliższych przeżywających swoje choroby. „Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność. […] Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych zdolności ani od naszego «zatroskania»”. Święty Józefie bądź przy nas, kiedy wydaje się, że nic nie jest w stanie nam pomóc. „Choroba narzuca pytanie o sens, które w wierze skierowane jest do Boga.” Módl się przez wstawiennictwo św. Józefa o to, byś chorując szukał u Boga odpowiedzi o sens tego, co się dzieje. „Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie.” Poproś św. Józefa, aby wprosił dla Ciebie i Twoich bliskich umiejętność serdecznego towarzyszenia osobie chorej w rodzinie. „Nadzieja jest pokorna, jest cnotą, którą wypracowuje się każdego dnia: każdego dnia należy ją podejmować na nowo – codziennie trzeba sprawdzać, czy kotwica jest wciąż przywiązana do liny, którą trzymam w ręku.” Niech św. Józef nauczy nas nadziei, żebyśmy nigdy nie wypuścili z rąk ten liny, która wiąże nas z nadzieją, która jest kotwicą naszego życia.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://www.youtube.com/watch?v=rVCc3EOSLYU

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=3FzRu1myBEo