Zawierzenie św. Józefowi – dzień 25

Dzień 25 – Ozdobo życia rodzinnego

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 25 – Ozdobo życia rodzinnego

„Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi: «Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście» (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie. Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. W społeczeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez św. Pawła do Koryntian: «Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców» (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak Apostoł: «ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie» (tamże). Zaś Galatom mówi: «Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!» (4, 19).”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 r.

Każdy ojciec musi mieć świadomość, że jest tu na ziemi, podobnie jak św. Józef, pomocnikiem Boga Ojca w wychowaniu swoich dzieci, jest „cieniem” Ojca w tym znaczeniu, że osłania swoje dziecko, chroni je, nie odstępuje od niego, „podąża” jego śladami. Poproś św. Józefa, by w tym duchu kształtował serca wszystkich ojców. „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem.” – pisze Ojciec Święty Franciszek. Módl się, aby ojcowie zapragnęli tego najtrudniejszego, ale i najpiękniejszego zadania – stawania się ojcem dla swoich dzieci. Módl się za dzieci osierocone przez ojców, aby św. Józef zaopiekował się tymi dziećmi i wyprosił im wszelkie łaski. Niech nie braknie im niczego do pełnego rozwoju ich osobowości. Niech z tego powodu nigdy nie odczują się inne, gorsze. Chroń je św. Józefie! Módlmy się także za matki, które zostały same z dziećmi. Niech poprzez interwencję św. Józefa, znajdą się życzliwi, przysłani przez św. Józefa ludzie, którzy będą im wielkodusznie pomagali i przez to zdejmowali ciężary samotnego rodzicielstwa. Prośmy, aby każdy ojciec był ozdobą swojej rodziny, poprzez – jak to powiedział papież Franciszek – „sprawowanie swojego ojcostwa”

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://www.youtube.com/watch?v=Sg_rDHZsT-Q

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=MyfckxTS2ys