Wspólnoty Różańcowe

„Odmawiaj codziennie różaniec, a Ja nigdy Cię nie opuszczę.Moje Niepokalane Serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Cię do Boga”

rózaniec3

Wspólnota Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej.

Rok Różańca Świętego od X 2002 do X 2003 r. Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczął od wprowadzenia czwartej tajemnicy różańcowej „Tajemnicy Światła”. W ten sposób życie i działalność Pana Jezusa i Jego Matki na ziemi uzyskały pełnię.

Życzenie Papieża, aby cały świat opleść Modlitwą Różańcową zaowocowało w naszej puszczykowskiej parafii rozpoczęciem starań o zorganizowanie Wspólnoty Różańcowej. Sprawę wzięła „w swoje ręce” siostra Marta ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Puszczykowie. Początki były trudne, bo tradycja modlitwy różańcowej powracała w naszej parafii po 50 latach przerwy.

Pierwsza Róża powstała w maju 2004 roku, ale kolejne już na przełomie 2005/2006 roku.Aktualnie modli się na RÓŻAŃCU w naszej Wspólnocie 140 osób. Mamy 6 Róż Żeńskich, 1 Męską, 2 dziecięce i tworzy się róża młodzieżowa.

Zelatorami opiekującymi się 20 osobami są:

I RÓŻY – p. Stanisława Pawlicka tel: 061 8193 690

II RÓŻY – p. Grażyna Kistowska tel: 061 8193 597, kom: 0 505 674 263

III RÓŻY – p. Krystyna Radziszewska-Kaczmarek tel: 061 8133 578, kom: 0 665 958 877

IV RÓŻY – p. Anna Kistowska tel: 061 8133 648 kom: 0 504 493 067

V RÓŻY – p. Katarzyna Falkiewicz-Jakubiak tel: 061 8133 198, kom: 0 609 532 737

VI RÓŻY – p. Kazimiera Nawrocka tel: 061 8133 770

VII RÓŻY męskiej – p. Andrzej Górczyński tel: 061 8193 490, kom: 0 604 214 101

Nad całą Wspólnotą Różańcową czuwa i organizuje comiesięczne spotkania organizacyjno –modlitewne w Domu parafialnym Nadzelatorka p. Krystyna Radziszewska – Kaczmarek. Rozpis tajemnic różańcowych dla całej Wspólnoty Różańcowej na okres 2 lat przygotowuje p. Zofia Kostrzewska tel: 061 8133 651 z I Róży. Sekretarką i kronikarką jest p. Lidia Klotzka tel: 061 8193 580 z III Róży.

Nasza Wspólnota Różańcowa przybywa do kościoła parafialnego w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.30, by odmówić Różaniec. Zawsze prowadzi całość jedna RÓŻA. Modlimy się, by upraszać szczególne łaski dla Kapłanów i błagać o nowe powołania z naszej parafii.