Zawierzenie św. Józefowi – dzień 19

Dzień 19 – Józefie najmężniejszy

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 19 – Józefie najmężniejszy

„Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przyjęcia, tego pojednania, możemy również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze znaczenie. Zdaje się, jakby to było echo żarliwych słów Hioba, który odpowiada na zachętę swojej żony do buntu ze względu na całe zło, jakiego doznał: «Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?» (Hi 2, 10). Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia. Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca, aby każdy mógł się pojednać z rzeczywistością swojej historii, nawet jeśli jej do końca nie rozumie.

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku.

Poproś Ducha Świętego, przez wstawiennictwo św. Józefa, o dar męstwa, „aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia.” Módl się, abyś naśladując życie św. Józefa, potrafił przyjąć z ręki Boga zarówno dobro jak i różne doświadczenia, jakie na Ciebie spadają. Poproś przez wstawiennictwo św. Józefa o to, aby dar męstwa w zderzeniu z problemami pomagał Ci wytrwać w trudnościach oraz niezachwianie dążyć do dobra. Niech św. Józef uprosi dla Ciebie i Twoich bliskich także inne dary: wielkoduszności, odwagi cywilnej, cierpliwości, stałości, hartu ducha i potrzebnej aktywności fizycznej. Wzywaj orędownictwa św. Józefa, by ojcowie i dziadkowie pomagali dzieciom praktykować cnotę męstwa, nie czekając z tym na nadzwyczajne okazje, ale byli obecni przy spełnianiu mężnych czynów na mniejszą skalę w codziennym życiu. Módl się, by wychowawcy czuwali nad ugruntowaniem w młodych sercach zdrowej odwagi i kształtowali w nich stałe usposobienie, które pomoże im trwać i nie cofać się w obliczu niebezpieczeństw. Powiedz teraz w swoim sercu w jakich dziedzinach życia brakuje Ci męstwa i odwagi, aby żyć według wzoru św. Józefa.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/gAFDA9T0MWI

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=7PxPg6qPFGo