Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Ogłoszenia parafialne – 9 kwietnia 2023 r.W imieniu wszystkich kapłanów zaangażowanych w posługę duszpasterską w naszej Wspólnocie, życzę Wam Drodzy Parafianie, oraz wszystkim związanym z naszym parafialnym Wieczernikiem, jedności która jest owocem miłości. Życzę przede wszystkim jedności z Bogiem, która zawsze owocuje dobrymi relacjami w rodzinie i z tymi z którymi na co dzień współpracujemy. Niech Wasze domy cieszą się zawsze Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Zmartwychwstałego Pana Jezusa.

ks. Roman Poźniak – proboszcz

**********************

Serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy ofiarowali swój czas Jezusowi Chrystusowi uczestnicząc w liturgii TRIDUUM SACRUM – ŚWIĘTYCH TRZECH DNI, „Drodze krzyżowej” i adoracji. Serdecznie dziękujemy wszystkim Kapłanom za posługę w konfesjonale, Siostrom Zakonnym oraz całej Wspólnocie Parafialnej za modlitwę, która tworzy bogactwo duchowe naszej Wspólnoty.

Serdecznie dziękujmy Pani Grażynie i Leszkowi, Piotrowi, Łucjanowi oraz Państwu Aureli i Zbyszkowi za dekorację Grobu, ułożenie kwiatów i za przygotowanie naszego kościoła na godne i piękne przeżycie Wielkiego Tygodnia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie liturgii Wielkiego Tygodnia – Panom Szafarzom, dorosłym, młodzieży, ministrantom, lektorom, kantorom, dzieciom, Panu organiście Wojciechowi, wszystkim, którzy przygotowali i prowadzili adoracje, Panu piekarzowi Jackowi za piękny i wymowny dar chleba w Wielki Czwartek (400 chlebków), dziękuję tym, którzy zapakowali chlebki oraz napełnili butelki wodą do poświecenia, Parafialnemu Oddziałowi Caritas za przygotowanie palm i paczek dla potrzebujących z naszej Wspólnoty. W imieniu obdarowanych serdecznie dziękuję z obfite paczki świąteczne.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom Ciemnej Jutrzni. Serdecznie dziękujemy wszystkim na ofiary na kwiaty do Grobu Bożego i biedne kościoły. Wszystkim za wszystko, co zostało w tych dniach uczynione składamy serdeczne „Bóg zapłać” – niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam za poświęcony Naszej Wspólnocie czas, okazaną życzliwość i serce.

 1. Dzisiaj w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. jak w każdą niedzielę.
 2. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę,
  o godz. 14.00 – Msza św. w intencji dzieci, które przystąpiły do Wczesnej Komunii św.
 3. Próba scholi dziecięcej będzie w sobotę o godz. 10.30. Zapraszamy.
 4. Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych dniach Nowenny do Miłosierdzia Bożego – wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. W Niedzielę Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny po Mszy św. o godz. 9.30, w tygodniu po Wielkanocy – po Mszy św. o godz. 8.00 a w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 następnie zostanie odprawiona Msza św. w Godzinie Miłosierdzia w intencji Parafialnego Zespołu Caritas i podopiecznych.
 5. Zapraszamy na Noc Miłosierdzia, którą rozpoczniemy w sobotę – Wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego, Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00 następnie będzie Adoracja – Wielbienie, które zakończymy Mszą św. o godz. 23.00.
 6. W Poniedziałek wielkanocny przed kościołem można będzie złożyć ofiarę na Katolicki Uniwersytet lubelski i Uczelnie katolickie.
 7. Można jeszcze składać ofiary na Daninę diecezjalną, którą składamy
  w kopertach, wyłożonych na stolikach przy filarach. Daninę złożyło 212 rodzin. Z góry dziękujemy za zrozumienie i ofiary złożone na ten cel.
  „Bóg Zapłać”.

W minionym czasie odszedł z naszej Wspólnoty:

śp. Rafał Scherner, ul. Czarnieckiego, pogrzeb odbędzie się we wtorek 11.04.br o godz. 13.00

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
2023 ROKU

Drodzy Archidiecezjanie!

Nieprzerwanie od wieków powtarzamy radosne wołanie: „Jezus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział! Alleluja”! Żydowskie święto Paschy upamiętniające wyzwolenie narodu wybranego z egipskiej niewoli, zostało dopełnione w tę świętą noc. Jezus Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie wyzwolił każdego z nas z niewoli grzechu i śmierci i otworzył nam drogę do życia wiecznego. Nasz Bóg, czuły Pasterz, przyszedł nas szukać i uniżył się aż po krzyż, aby nas zbawić. Dlatego dzisiaj możemy wołać: „Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce. Alleluja”!

Zmartwychwstały Pasterz, kroczy przez nasze historie, by przyciągać nas do siebie — na drogę życia. Jego zranione stopy wyznaczają ślady prowadzące do miłości Ojca. Otwarte serce Zbawiciela zaprasza, byśmy mogli składać w Nim ufność mocniejszą niż śmierć. Z kolei Jego głos utwierdza w nas radość, kiedy we wspólnocie uczniów możemy usłyszeć: „Pokój wam”!

Drodzy Siostry i Bracia!

Przeżywając święty czas Zmartwychwstania Pańskiego i radując się z niezgłębionej miłości naszego Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego, składam Wam wszystkim, a także wszystkim wspólnotom chrześcijańskim i ludziom dobrej woli płynące z głębi serca najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stających przed Wami każdego dnia nowych zadań. Niech umacnia Waszą wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje współczesny świat. Niech znak pustego grobu napełnia Was pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła. Niech pokój Chrystusowy zwycięża w Waszych sercach i dzięki Wam dotyka serc braci i sióstr żyjących w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie. 

Wam wszystkim, Waszym rodzinom, waszym bliskim i znajomym, każdemu i każdej z Was życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański