OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXV Niedziela Zwykła  – 24 września 2023 r.

  1. W ramach przygotowania do I Komunii św. w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone różańce.
  2. Radę Duszpasterską serdecznie zapraszam na spotkanie we wtorek o godz. 18.45.
  3. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które przeżywać będziemy od 1 października br. (niedziela) w dni powszednie od poniedziałku do soboty
    o godz. 7.30 i 18.30. W niedziele – Różaniec po Mszy św. o godz. o godz. 10.30.
  4. Próba Scholii będzie w sobotę o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy dzieci należące do naszej scholii jak również dzieci pragnące śpiewać w tym zespole.
  5. Serdecznie zapraszam ministrantów i chłopców, którzy pragną zostać ministrantami na zbiórkę w sobotę o godz. 9.30.
  6. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne zainteresowanych Wczesną Komunią świętą dzieci, we wtorek 26 września br. po Mszy św. o godz. 18.45.
  7. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z P. Bogną Białecką – psychologiem, które odbędzie się 6 października br. (piątek) o godz. 19.00 w sali domu parafialnego. Temat spotkania to: “Wirtualny świat dziecka. Zagrożenia i odpowiedzialność rodzicielska.” 

10 LAT SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI BETANIA

W PARAFII PW. MATKI BOSKIEJ WNIEBOWZIĘTEJ W PUSZCZYKOWIE

„ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)

Tę misję Szkoła Nowej Ewangelizacji realizuje przez:

KERYGMAT – głoszenie Miłości Boga, głoszenie Jezusa jako naszego Pana
i Zbawiciela, głoszenie Ducha Świętego, który tworzy z nas Kościół

CHARYZMATY – znaki wierności Boga, które pozwalają nam doświadczyć,
że Jezus jest żywy pośród nas

WSPÓLNOTĘ – ewangelizacja dokonuje się we wspólnocie, w łączności
 z Kościołem Rzymskokatolickim; formuje się wspólnoty tak, aby potrafiły głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Formacja osób należących do SNE Betania dokonuje się przez kursy formacyjne
i cotygodniowe spotkania w parafii, w środę o g. 19.00 w kościele lub domu parafialnym. W każdym miesiącu jest Adoracja Najśw. Sakramentu, Msza święta, głoszenie i spotkanie w małej grupie. Więcej informacji:

  nowaewangelizacja.eu oraz sne.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy.