Program nawiedzenia obrazu św. Józefa w naszej Parafii w dniach 24 – 25 stycznia 2016 r.

Niedziela – 24 stycznia 2016 r.

17.30 Ceremonia przywitania obrazu św. Józefa:

18.00 Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i aktem zawierzenia rodzin św. Józefowi.

19.00 -20.00 Czuwanie przy obrazie św. Józefa.

Poniedziałek – 25 stycznia 2016 r.

8.00 Msza św.

9.00 Czuwanie Wspólnoty Żywego Różańca

10.00 Msza św. z udziałem osób chorych, samotnych i w podeszłym wieku z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i aktem zawierzenia ich św. Józefowi.

12.00 Zawierzenie dzieci św. Józefowi

15.00 Nabożeństwo ku czci św. Józefa.

16.00 Msza św. na zakończenie nawiedzenia z aktem zawierzenia Parafii
św. Józefowi.

17.00 Ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa.

Akt zawierzenia rodzin świętemu Józefowi