Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2016

Bracia i Siostry, umiłowani Archidiecezjanie!

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Tym chrześcijańskim zawołaniem pozdrawiam każdą i każdego z Was. Chrystus zwyciężył śmierć i żyje – tego faktu nic nie może już zmienić. Nie tylko sam zmartwychwstał, ale chce naszego zmartwychwstania. Jeśli przez życie idziemy razem z Nim, nie idziemy ku pustce i nicości, ale ku pełni życia. Choć to, co czeka nas po śmierci jest trudne do wyobrażenia, bowiem wymyka się naszemu doświadczeniu, to jednak już tutaj na ziemi mamy przez wiarę udział w Jego zmartwychwstaniu przez chrzest święty. Jak uczy św. Paweł: chrzest zanurza nas w śmierci Chrystusa po to, by z Nim, razem zmartwychwstać (por. Rz 6, 3-5).

Za trzy tygodnie będziemy świętowali 1050. rocznicę chrztu Polski. Bardzo zapraszam Was do udziału w tych uroczystościach. Nigdy dosyć dziękczynienia za ten największy akt Bożego Miłosierdzia w dziejach naszego narodu, którym był chrzest Księcia Mieszka i jego poddanych. Dzieje naszego narodu zaczął chrzest święty na Wielkanoc 966 roku. Ten wielki dar trzeba przekazywać następnym pokoleniom. Uczynimy to wtedy, gdy sami będziemy żyli duchowością chrzcielną, kiedy będziemy żyli wolnością dzieci Bożych, do której wyswobodził nas Chrystus. To wolność od grzechu i siła do czynienia dobra, do miłości większej i bez granic. To świadomość godności dzieci Bożych, którą na chrzcie otrzymaliśmy. Razem z Chrystusem możemy do Boga wołać: Ojcze!

Tej duchowej radości życzę z całego serca. Modlę się za Was i proszę o modlitwę. Módlmy się wszyscy za naszą Ojczyznę. Niech nigdy nie utraci żywej wiary. Niech pozostanie wierna Chrystusowi i Ewangelii. Niech różne trudności, których doświadczamy, zostaną pokonane z Bożą pomocą i dobrą wolą nas wszystkich.

Z serca Wam wszystkim b ł o g o s ł a w i ę

+ Stanisław Gądecki – Arcybiskup Metropolita Poznański