XI letnie Koncerty Organowe

Rozpoczynamy w naszym kościele: XI letnie Koncerty Organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zapraszamy na Koncert inauguracyjny w przyszłą niedzielę
(25 czerwca br.) o godz. 19.00.
Wystąpią: Wacław Golonka – organy, Marcin Wolak – bas, Jakub Domański – trąbka. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki, którym mogliśmy podjąć to kolejne letnie artystyczne wyzwanie: Urzędowi Miejskiemu w Puszczykowie, Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zakładowi Robót Drogowych pana Marka Dachtery, właścicielom HOT_elarni, Fundacji mydzieciom, oraz właścicielowi marketów ARTURO. Szczególne podziękowanie składamy panu Wojciechowi Mazurkowi kierownikowi artystycznemu i organizatorowi Koncertów. Serdecznie zapraszamy.