Ogłoszenia Parafialne IV Niedziela Adwentu  – 24 grudnia 2023 r.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali nasz kościół na święta, dziękuję szczególnie za ofiarowanie pięknych choinek oraz tym, którzy je wycieli, przywieźli i oprawili. Szczególnie dziękuję Panu Piotrowi z synami oraz Panu Arturowi i Łucjanowi. Dziękuję za dekorację żłóbka. Dziękuję Paniom i Panom, którzy tak pięknie ubrali choinki. Dziękuję wszystkim, którzy posprzątali na święta kościół i jego otoczenie.

   Serdecznie dziękuję Drogim Parafianom za liczny udział w Mszach św. roratnich. Dziękuję dorosłym, młodzieży i dzieciom. Dziękuję Siostrom
za przygotowanie Rorat. Dziękuję za przygotowywanie posiłków po roratach. Dziękuję Panu Jackowi za ofiarowane drożdżówki i chleb, dziękuję wszystkim darczyńcom. Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za rozprowadzanie świec i opłatków wigilijnych oraz przygotowanie paczek dla potrzebujących i ich dostarczenie. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom dzięki którym mogliśmy wielu rodzinom sprawić radość i wspomóc w ich trudnej sytuacji. Dziękuję Panu Andrzejowi za obdarowanie potrzebujących piernikami.

    Wszystkim za poświęcony czas i trud składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 1. Dzisiaj będziemy przeżywać Wigilię Uroczystości Bożego Narodzenia. Do południa Msze św. jak w każdą niedzielę, nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
  Pasterki o godz. 22.00 i 24.00.
 2. Jutro w poniedziałek 25 GRUDNIA – w Uroczystość Bożego Narodzenia
  i we wtorek 26 GRUDNIA – w  święto Św. Szczepana – porządek Mszy św. jak
  w każdą niedzielę.
 3. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na wspólne rodzinne kolędowanie we wtorek 26 grudnia br. 16.00.
 4. Serdecznie zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu od środy do piątku w godzinach od 8.30 – 17.30.
 5. W przyszłą niedzielę 31 grudnia br. przeżywać będziemy święto Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość Małżeństw i Rodzin. Dzieci i rodziców serdecznie zapraszam do naszego kościoła na godz. 16.00 na śpiewanie kolęd – pobłogosławię dzieci
 6. Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich na uroczystą Mszę św. dziękczynną za mijający 2023 rok, w niedzielę 31 grudnia br. o godz. 18.00. Przed Mszą św. zapraszam na nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne o godz. 17.30. Będzie dodatkowa Msza św. o godz. 20.00.
 7. W domu parafialnym Parafialny Zespół CARITAS rozprowadza opłatki wigilijne oraz sianko i świece na stół wigilijny. Ofiary złożone przy okazji nabycia świec wspomogą Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • Dziękuję za ofiary na parafialne inwestycje. Zebraliśmy 7612 zł. i 1,20 €.  „Bóg zapłać”.

Wizyta duszpasterska – kolęda. Drodzy Parafianie. W tym roku tak jak
w minionym, Parafian, którzy pragną spotkać się z duszpasterzem, proszę
o wypełnienie, do świąt włącznie, kartki wyłożonej na stoliku przy filarze, a więc podanie imienia i nazwiska, ulicy i numeru domu oraz numeru telefonu.       Kolędowanie rozpocznę po Nowym Roku. W czasie świąt zostanie podany dzień kolędowania i konieczne informacje. Sms tel. 600 465 242. W oczekiwaniu na miłe spotkanie – ks. Roman Poźniak

Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów nawiedzą parafię św. Mikołaja
w Mosinie 28 grudnia w godz. od 13.00 do 16.00. Proboszcz wraz z Parafianami serdecznie zapraszają.

PROGRAM

28 grudnia, czwartek

13.00 – Przywitanie relikwii, czas na modlitwę osobistą

14.00 – Różaniec z błogosławioną rodziną Ulmów

15.00 – Eucharystia

16.00 – Pożegnanie relikwii

Modlitwa przy wigilijnym stole

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

1. ZAPALANIE ŚWIECY (Caritas): Ojciec lub matka zapala świecę na stole.

Ojciec lub matka mówi: Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.

2. CZYTANIE EWANGELII – (Łk 2,1-14)

Ojciec mówi: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:

     W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich

miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania”.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii – śpiewa się kolędę „Bóg się rodzi”.

3. WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.

Ojciec lub matka mówi:

     Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana
i Zbawiciela i prosimy Cię:

• Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

     Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

• Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.

     Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.

    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

• Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.

    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wszyscy odmawiają modlitwę „Ojcze nasz”.

Ojciec lub matka mówi:

     Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej
światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka mówi:

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.

5. ŚPIEWANIE TRADYCYJNYCH KOLĘD

6. MODLITWA PO WIECZERZY

Odmawia ojciec lub matka:

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa,
dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.